mapa

KONTAKT – UPRAVA

ISTRAKOP d.o.o.

Uprava

Partizanska 4/1
52440 Poreč
Hrvatska

Email: [email protected]

Telefon: 052/452-630
Fax: 052/452-230

KONTAKT – OPERATIVNI SKLADIŠNI CENTAR KUKCI

ISTRAKOP d.o.o.

Operativno skladišni centar Kukci
Poslovna zona Kukci, bb
Poreč 52440

Telefon: 052/853-777
Fax:052/853-778

ISTRAKOP d.o.o.

Matični broj: 3601145

OIB: 30911615139

Broj žiro računa:  2402006-1100442119 Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka

Broj žiro računa: 2380006-1110009394 IKB d.d. Umag

Pošaljite nam poruku