PROMETNICE I CESTE

prometnice i ceste 4
Početno planiranje

Izgradnja svih vrsta prometnica i cestovne infrastrukture (oborinska odvodnja, fekalna odvodnja, javna rasvjeta, plinska instalacija, DTK, strujna instalacija, vodovodna instalacija)

989898
9000000
Završna Izgradnja