ISO Certifikati

 

 

OHSAS 18001 je međunarodno priznata procjena zahtjeva za sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti. Norma je uvedena da se učinkovito upravlja rizicima za zdravlje i sigurnost na radu, smanjuju se moguće pojave ozljeda na radu i profesionalna oboljenja, prate se zakonski i ostali zahtjevi, vrši se osposobljavanje i izobrazba zaposlenika, spremnost odziva u hitnim slučajevima, mjerenje rezultata i predlaganjem poboljšanja. OHSAS 18001 je integriran s postojećom normom ISO 9001 i ISO 14001.

 

ISO 14001 normni je niz koji donosi i prati provedbu norma koje se odnose na zaštitu okoliša. Razlozi za uvođenje niza ISO 14001: briga tvrtke o okolišu, usklađenost sa zakonskim propisima, pritisak zainteresiranih strana, markentiške mogućnosti, zahtjevi banaka i osiguravateljskih društava, smanjenje troškova i pristup europskim poslovnim integracijama. Certifikatom se potvrđuje da su uspostavljeni funkcionalni sustavi za upravljanje okolišem, koji sadržavaju točno definirane postupke te se negativni utjecaji svih poslovnih aktivnosti, koji mogu utjecati na okoliš, smanjuju se najmanju moguću mjeru.

 

ISO 9001 normni je niz za sustave upravljanja kakvoćom. Od primjene toga niza značajna  je korist unutar tvrtke (povećanje učinkovitosti, kontinuirano unaprjeđenje i povećanje profita), kao i ona vanjska (međunarodno priznat i prepoznatljiv sustav upravljanja kakvoćom, povećanje šansa na  vanjskim tržištima i povećanje zadovoljstva kupaca/korisnika). Uvođenjem sustava upravljanja kakvoćom ISO 9001 bitno se smanjuje mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kakvoću proizvoda i usluga.